Obiectivele proiectului:

  • Dezvoltarea competenţelor de analiză a nevoilor din comunitatea locală;
  • Dezvoltarea instrumentelor specifice pentru participarea personalului din primarii, școală și biblioteca locală în activităţi de dezvoltare comunitară şi creşterea motivaţiei acestora;
  • Dezvoltarea capacităţilor şi a resurselor pentru determinarea sustenabilităţii a 255 de comunități locale, o parte dintre acestea (de exemplu Arbore, Dolhasca, Valea Moldovei) cu o populație majoritar de etnie roma;
  • Instruirea personalului din primării, școală și biblioteci locale în vederea dezvoltării de activități de incluziune socială;
  • Creşterea capacităţii comunităţilor pentru absorbţia fondurilor externe (mai ales a fondurilor structurale) şi pentru dezvoltarea iniţiativelor de parteneriate pentru dezvoltare socio-economică;
  • Întărirea capacităţii instituţionale a comunităţilor locale pentru dezvoltarea proiectelor sustenabile şi a parteneriatelor pentru finanţare;
  • Creşterea potenţialului comunitatilor locale de generare a proiectelor de dezvoltare prin folosirea TIC.