ITELEAD – Innovative and Technology Enhanced Learning in European Adult Education – 2012-1-HR1-GRU06-019454          

Parteneri: WYG savjetovanje d.o.o. din Croaţia – coordonator, ACDC (RO) – partener; University of Glasgow (UK) – partener; AVO Bell Language and Examination Centre (BL) – partener.

Descriere: August 2012 – Iulie 2014, LLP Grundtvig Parteneriate; scopul proiectului îl reprezintă schimbul de cunoştinţe şi practici între principalii stakeholderi implicaţi în politica, practica şi teoria educaţiei adulţilor, pentru a evalua modul în care diferiţi parteneri din sectorul public, privat şi non-guvernamental pot lucra împreună şi adopta abordări inovative în domeniul educaţiei adulţilor având în vedere situaţia economică actuală.

 Website proiect: http://itelead.wordpress.com/

Facebook: Itelead Project