E-skills for e-inclusion

E-skills for e-inclusion Proiectul E-skills for e-inclusion are ca obiectivul principal crearea și livrarea unor beneficii de învățare pe tot parcursul vieții pentru grupurile vulnerabile, prin utilizarea unor tehnici inovative de formare pentru a îmbunătăți nivelul de incluziune digitală. Proiectul se va concentra pe dezvoltarea și transferul practicilor educaționale digitale inovatoare, care să permită organizațiilor…

Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion

Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion Proiectul Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion 2015-1-UK01-KA204-013785 se implementeaza în cadrul programului Erasmus+ KA2 pe o perioadă de 24 de luni începând cu octombrie 2015. Proiectul are obiectiv general crearea si pilotarea unui curs de formare ​de nivel european ​pentru mentori comunitari care sa ofere ​mentorat unor categorii dezavantajate…

Proiectul ECVET 4 e –Inclusion

ECVET 4 e –Inclusion Proiectul ECVET 4 e –Inclusion 2014-1_BE01-KA202-000898 are ca scop de a identifica abilitățile, cunoștințele și nivelul de responsabilitate și autonomie pe care un e-facilitator trebuie să le stăpânească pentru a obține recunoasterea abilităților acestuia și pentru a face un pas inainte spre recunoașterea e-facilitatorilor prin dezvoltarea de instrumente necesare pentru a: dezvolta…

O Șansă pentru Viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru Social Multifuncțional

O Șansă pentru Viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru  Social Multifuncțional Proiectul O Șansă pentru Viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru  Social Multifuncțional: și-a propus să îmbunătățească situația tinerilor aflați în situații de risc din Regiunile de NE și NV ale…

ECOURI-Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina

ECOURI-Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina Proiectul strategic ECOURI-Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina (POSDRU/173/6.1/S/146911) este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea…

Bucovina ICT Academy

Bucovina ICT Academy Asociaţia ACDC a fost partener în cadrul proiectului Bucovina ICT Academy, proiect iniţiat de Asociaţia “Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina” în parteneriat cu Asociaţia Regională de Educare a Adulţilor Suceava (AREAS), D.G.A.S.P.C. Suceava şi CENRES Suceava. Proiectul s-a desfăşurat în perioada Martie – Iunie 2013 şi a avut ca obiectiv organizarea unui…