ECOURI-Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina

Proiectul strategic ECOURI-Măsuri inovatoare de dezvoltare a economiei sociale bazate pe avantajele competitive în Maramureș și Bucovina (POSDRU/173/6.1/S/146911) este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale“.

Proiectul este implementat în două regiuni Nord-Vest și Nord – Est și are o durată de implementare de 12 luni. Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea economiei sociale în Bucovina și Maramureș prin înființarea a 6 întreprinderi sociale ca instrumente flexibile și durabile pentru dezvoltarea economică a regiunilor Nord Vest și Nord Est, în vederea integrării și reintegrării pe piața muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială cu accent pe populația romă, persoane cu dizabilități și  femei. Solicitantul și partenerii consideră dezvoltarea economiei sociale în Romania drept misiune prioritară pentru dezvoltarea și ridicarea nivelului de trai a populației. Acțiunile în care sunt implicate persoanele aparținând grupului țintă vor reuşi să stimuleze material și moral pe cei implicați în dezvoltarea economiei sociale, vor reuşi să ridice importanța și să sporească aportul formării profesionale continuă la orice vârstă și asigură o soluție concretă, viabilă care va face din înființarea Structurilor de Economie Socială, una din principalele surse de venit pentru grupul țintă.

Website: http://proiectecouri.ro/

Facebook: https://www.facebook.com/proiectecouri