Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion

Proiectul Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion 2015-1-UK01-KA204-013785 se implementeaza în cadrul programului Erasmus+ KA2 pe o perioadă de 24 de luni începând cu octombrie 2015. Proiectul are obiectiv general crearea si pilotarea unui curs de formare ​de nivel european ​pentru mentori comunitari care sa ofere ​mentorat unor categorii dezavantajate ​in vederea îmbunătățirii nivelul​ui​ lor de incluziune socială și crester​ii șanselor de angajare, prin utilizarea unor tehnici inovatoare.ă. De asemenea se va concentra pe dezvoltarea, partajarea și transferul de practici inovative de formare între țările participante, care să permită organizațiilor să lucreze împreună pentru a dezvolta competențe educatorilor adulți pentru a face față grupurilor diversificate de participanți, prin utilizarea noilor tehnologii. Țările partenere sunt: Nordul Irlandei, Marea Britanie, România, Slovacia și Turcia.

Website: http://iqmentoring.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/Innovative-Quality-Mentoring-for-Social-Inclusion