O Șansă pentru Viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru  Social Multifuncțional

Proiectul O Șansă pentru Viitor – Servicii integrate pentru tineri aflați în situație de risc într-un Centru  Social Multifuncțional: și-a propus să îmbunătățească situația tinerilor aflați în situații de risc din Regiunile de NE și NV ale României, prin implicarea mai activă în evoluția lor a părinților/tutorilor, a furnizorilor de servicii, a comunității în general, precum și inițierea și pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale. Proiectul și-a propus să desfășoare măsuri integrate, efective și eficiente, adresate grupurilor de tineri vulnerabili, care se confruntă cu riscuri specifice, în vederea promovării incluziunii sociale, prin deschiderea a 4 centre multifuncționale, organizarea a 10 instruiri formale pentru beneficiari, organizarea a 7 ateliere tradiționale. Activitățile se desfășoară pe o perioadă de 14 luni, după care noile servicii create vor fi instituţionalizate şi continuate de către PP şi partenerii implicaţi: Inspectoratul Școlar Județean Bistrița – P1, Liceul Tehnologic “Oltea Doamna” Dolhasca- P2, Asociația ACDC – P3 și Jazzmontør AS, partenerul norvegian – P4. Astfel printre rezultate se numără: 400 de tineri (160 de etnie roma) aflați în situație de risc beneficiază direct de serviciile suport, aproximativ 800 de părinți/rude ale tinerilor grup țintă sunt implicați în activități, 45 de profesioniști sunt specializați pentru a sprijini incluziunea socială a grupului țintă.

Website: http://osansapentruviitor.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/O-sansa-pentru-viitor