Misiunea Asociaţiei este de a  sprijini dezvoltarea comunitară prin activităţi de consultanţă în domenii cheie pentru o dezvoltare durabilă.

Obiectivele Asociaţiei urmăresc rezolvarea problemelor de interes comunitar şi de dezvoltare a resurselor umane prin elaborarea, organizarea, punerea în aplicare şi finanţarea de programe specifice, consultanţă, strategii pentru structuri asociative, persoane fizice, persoane juridice de drept public şi privat.

Anul înfiinţării: 2011

CIF: 28562785

Sediu de înregistrare: Sat Gemenea, comuna Stulpicani, judetul Suceava, nr.204, cod. 727506