Promote Bucovina Traditional Craftmaking using digital tools

In the frame of the bilateral initiative “Promote Bucovina Traditional Craftmaking using digital tools”,  2 ACDC Romania’s staff have  visited  FONIX organization located in Sandefjord, Norway, in the period 24-26 September 2018. The agenda of the visit included 3 days bilateral meetings dedicated to coherently conceptualize and design a project application under the upcoming call…

E-skills for e-inclusion

E-skills for e-inclusion Proiectul E-skills for e-inclusion are ca obiectivul principal crearea și livrarea unor beneficii de învățare pe tot parcursul vieții pentru grupurile vulnerabile, prin utilizarea unor tehnici inovative de formare pentru a îmbunătăți nivelul de incluziune digitală. Proiectul se va concentra pe dezvoltarea și transferul practicilor educaționale digitale inovatoare, care să permită organizațiilor…

Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion

Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion Proiectul Innovative Quality Mentoring for Social Inclusion 2015-1-UK01-KA204-013785 se implementeaza în cadrul programului Erasmus+ KA2 pe o perioadă de 24 de luni începând cu octombrie 2015. Proiectul are obiectiv general crearea si pilotarea unui curs de formare ​de nivel european ​pentru mentori comunitari care sa ofere ​mentorat unor categorii dezavantajate…

Proiectul ECVET 4 e –Inclusion

ECVET 4 e –Inclusion Proiectul ECVET 4 e –Inclusion 2014-1_BE01-KA202-000898 are ca scop de a identifica abilitățile, cunoștințele și nivelul de responsabilitate și autonomie pe care un e-facilitator trebuie să le stăpânească pentru a obține recunoasterea abilităților acestuia și pentru a face un pas inainte spre recunoașterea e-facilitatorilor prin dezvoltarea de instrumente necesare pentru a: dezvolta…