1. implementarea programelor de finanţare
  2. scrierea de proiecte cu finanţare externă
  3. elaborarea şi realizarea strategiilor de dezvoltare comunitară
  4. organizarea de instruiri tematice
  5. oferirea de consultanţă pentru orice structură asociativă, persoane fizice, persoane juridice de drept public şi privat, sectorul de afaceri.