• +40 230 524 128

  • office@acdcromania.ro

GAP – Împotriva decalajului dintre formarea profesională și piața muncii

avatar

Îmbunătățirea practicilor de incluziune și inserție pe piața muncii ale centrelor de formare profesională care lucrează cu grupuri vulnerabile.

Open Minds

avatar

Promovarea instrumentelor, solutiilor si resurselor pentru tranzitia digitala catre sofware open source a sectorului socio-cultural.

SMART4inclusion

avatar

Dezvoltarea unei abordări inovatoare de învățare precum și soluții practice pentru combaterea șomajului în rândul persoanelor vulnerabile   Pentru a […]

DIGI LANCE4SE

avatar

Elaborarea unei curricule comune privind antreprenoriatul social și formarea/mentoratul care să ofere cursanților adulți acces la oportunități inovatoare de învățare […]

Young People with Values Entrepreneur (YoPeVa Entrepreneur)

avatar

Creșterea compentențelor antreprenoriale în rândul tinerilor prin promovarea inițiativei de a crea o activitate economică, ca o soluție comună pentru […]

Young People with Values (YoPeVa)

avatar

Elaborarea unui program european de formare pentru tinerii din structuri și standarde educaționale și de muncă. Scopul proiectului este elaborarea […]

Sprijin, Mobilitate și Artă pentru tinerii de peste graniță România-Ucraina

avatar

Promovarea cooperării transfrontaliere și reducerea abandonului școlar prin ateliere creative Proiectul SMART4YOUTH este adresat tinerilor care sunt viitorul populației aflate […]

Pro Voluntariat PRO-VOL

avatar

Creşterea gradului de implicare în activităţi de voluntariat a cetăţenilor din judeţul Suceava prin acțiuni de promovare și conștientizare privind […]

Reteaua intreprinderilor de economie sociala pentru dezvoltarea Regiunii Nord-Est – R.I.E.S.

avatar

Dezvoltarea antreprenoriatului social în regiunea de Nord -Est a României Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea integrării pe piaţa […]

Școală pentru toți copiii!-II

avatar

Reducerea segregării școlare prin acțiuni de advocacy la nivel local și internațional, monitorizare instituțională și informare.