• +40 230 524 128

  • office@acdcromania.ro

avatar

Dezvoltarea unei abordări inovatoare de învățare precum și soluții practice pentru combaterea șomajului în rândul persoanelor vulnerabile

 

Pentru a sprijini incluziunea socială și ocuparea forței de muncă, UE promovează un concept inovator – economia socială, care este o economie participativă și colaborativă și poate produce o dezvoltare economică incluzivă. Inițiativele de integrare în muncă din cadrul economiei sociale denumite Întreprinderi Sociale de Integrare în Muncă (WISE), sunt entități economice autonome al căror obiectiv principal este integrarea profesională a persoanelor cu dificultăți grave pe piața muncii.

Folosind această abordare a UE, acest proiect intenționează să dezvolte un model inovator de evaluare a competențelor preexistente și de a crea conținut de formare care să ofere competențe cheie combinate cu activități bazate pe muncă menite să ridice nivelul de angajare a persoanelor vulnerabile.

Modelul se va baza pe un parteneriat transnațional, care include 7 organizații din 5 țări: Marea Britanie, Țările de Jos, Italia, Spania și România, angajate să lucreze împreună și să-și împărtășească propriile experiențe de formare și resurse. Fiecare organizație își va viza propriul grup vulnerabil în funcție de contextul social al fiecărei țări. , Marea Britanie va viza femeile slab calificate și migranții. Pentru Țările de Jos, grupul țintă va fi cei care abandonează școala timpurie, în timp ce grupul țintă ales de Italia este format din femei în situații vulnerabile și migranți și refugiați. Partenerii români și spanioli vor viza în principal romi și persoane slab calificate.

Mai precis, parteneriatul de proiect propune o abordare inovatoare de învățare, precum și soluții practice pentru combaterea șomajului persoanelor vulnerabile și facilitarea inserției acestora pe piața muncii.

Abordarea transnațională va îmbunătăți accesul la experiențe de învățare pentru educatorii de adulți din fiecare țară, îmbunătățind capacitatea acestora de a răspunde nevoilor beneficiarilor lor. Diversitatea grupurilor țintă din fiecare țară va oferi oportunități de a afla mai multe despre abordările de formare a grupurilor vulnerabile din fiecare țară și de a găsi soluții comune pentru incluziunea socială. Proiectul introduce câteva abordări inovatoare, care, combinate, vor duce la un impact mai mare al instrumentelor de învățare pentru grupurile vulnerabile.

Obiectivele principale ale proiectului:

  • Dezvoltarea unei abordări inovatoare a învățării, combinând formarea interactivă și învățarea bazată pe muncă,
  • Dezvoltarea competențelor educatorilor de adulți pentru a dezvolta conținut de formare care oferă competențe-cheie
  • Stabilirea unei rețele online pentru educatori, formatori și mentori pentru adulți pentru a împărtăși resursele, experiența și cele mai bune practici de e-learning în medii de lucru pentru a facilita colaborarea transnațională pe termen lung și a sprijini sustenabilitatea rezultatelor proiectului
  • Consolidarea cooperării și a rețelei între diferite organizații partenere care desfășoară activități educaționale.

 

Leave a Comment