• +40 230 524 128

  • office@acdcromania.ro

avatar

Promovarea cooperării transfrontaliere și reducerea abandonului școlar prin ateliere creative

Proiectul SMART4YOUTH este adresat tinerilor care sunt viitorul populației aflate în zona graniței. Prin urmare, trebuie să fim constienți că trebuie să investim în oameni, să promovăm valorie comune și, probabil, cel mai important lucru ar fi descoperirea domeniilor și intereselor pentru cooperarea dintre țări și dintre tineri.

Prin obiectivul general al acestui proiect „Dezvoltarea și implementarea unor programe comune specifice în educație, destinate să prevină fenomenul de abandon școlar timpuriu printre tinerii aflați în situații de risc, cu vârste cuprinde între 14 și 20 de ani, pe o perioadă de 18 luni, programe care constau în programe de asistență integrativă, traininguri, programe de schimb de experiență pentru profesori și tineri, care  îmbunătățesc punerea în aplicare a competențelor și creșterea accesibilității pe piața muncii, activități extracurriculare și ateliere, acțiuni făcute posibile prin intermediul parteneriatului dintre două instituții de învățământ și două ONG-uri și o solidă cooperare transfrontalieră”, dezvoltarea activităților extracurriculare inovative este obținută. Situația actuală ne arată că școlile din zona de graniță nu cooperează deloc în ceea ce privește descoperirea unor soluții comune pentru problemele comune , soluții precum diversificarea ofertei educaționale pentru o incluziune educațională a tuturor, dar și că ne confruntăm cu lipsa de colaborare cu ONG-urile și posibilitățile de educație nonformală, o colaborare necesară pentru a face școala mai atractivă pentru tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 20 de ani.

Beneficiile pe termen lung ale cooperării transfrontaliere prevăzute de către proiect pentru partenerii proiectului sunt următoarele:

  • Două centre multifuncționale, cu toate serviciile de sprijin dezvoltate pe parcursul proiectului și care vor fi incluse în oferta educațională a tuturor celor patru parteneri implivați, în timp ce spațiul va găzdui toate activitățile de instruire formale și nonformale a profesorilor și specialiștilor, dar și pe cele pentru tinerii selectați și pe cele ale ONG-urilor;
  • Proiectul creează oportunitatea de colaborare în domeniul ofertelor educaționale, cu posibilitatea de a dezvolta cooperarea prin metode de învățare și schimb de experiență între profesori și, desigur, relaționarea cu și dintre elevi. Serviciile de sprijin calitative pentru tinerii aflați în situații de risc, incluzând informare, evaluare a competențelor, consiliere vocațională, consiliere familială, ateliere de TIC și stagii de ucenicie în ateliere de creație pot fi dezvoltate eficient doar în cadrul unei strânse cooperări între școli, cu furnizori de educație nonformală și implicând o echipă multidisciplinară formată din profesori din ambele zone.  Schimbul de bune practici în domeniul educației și sprijinului pentru tinerii aflați în situații de risc poate fi făcut doar prin cooperare transfrontalieră. Toți cei patru parteneri sunt foarte hotărâți să ofere cel puțin un program de calitate proiectat prin prezentul proiect: solicitantul prin dezvoltarea serviciilor de consiliere, P1 prin oferirea de activități extracurriculare bazate pe ateliere tradiționale de arte și meserii, ACDC prin oferirea de traininguri formatorilor și ateliere de dezvoltare a creativității bazate pe experiența în domeniul TIC  și antreprenorială, iar P3 fiind specializată în video și fotografie.

Leave a Comment